यस्तो थियो करेन्ट लागरे मरेको दुलर्भ चरा( हेर्नुहोस् तस्वीर)

355
यस्तो थियो करेन्ट लागरे मरेको दुलर्भ चरा( हेर्नुहोस् तस्वीर)
ेकेहि व्याक्तिहरुले करेन्ट लागेर मरेको गरुड काटेर खान खोजेका थिए । तस्वीरमा चराको टाउको काटिएको छ ।

 

SHARE

COMMENTS

यसमा तपाइको मत